Чл. 75, ал. 2, 3 ЗН

Тематична съдебна практика по Семейно и наследствено право.

Чл. 75, ал. 2, 3 ЗН

от b_one » Сря Окт 14, 2009 7:15 pm

РЕШЕНИЕ № 1189 ОТ 15.07.2003 Г. ПО ГР. Д. № 964/2002 Г., IV ГР. О. НА ВКС

ОБЯВЯВАНЕТО НА НИЩОЖНОСТТА НА ДЕЛБА, ИЗВЪРШЕНА БЕЗ УЧАСТИЕТО НА НЯКОЙ ОТ СЪСОБСТВЕНИЦИТЕ, НЕ МОЖЕ ДА СТАНЕ В ПРОЦЕС, В КОЙТО НЕ УЧАСТВАТ ВСИЧКИ СТРАНИ, УЧАСТВАЛИ В ДЕЛБЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, А САМО В НОВО СЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО С УЧАСТИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В СЪСОБСТВЕНОСТТА.
Чл. 75, ал. 2, 3 ЗН
Докладчик съдията Стойчо Пейчев

За да отхвърли иска за собственост, въззивният съд намерил за основателно възражението на ответниците, че делбата на таванските помещения, извършена по ф. д. № 1802/1978 г. на ВРС, 12-и състав е нищожна, тъй като поне четирима от съделителите, придобили права от имота, предмет на делбата, при действието на Семейния кодекс от 1968 г., т. е. в съпружеска имуществена общност с лица, които не са взели участие в производството. Очевидно е, че съдът се е позовал на чл. 75, ал. 2 ЗН, според който извършена без участието на надлежна страна делба е изцяло нищожна (срвн. и т. 7 от Постановление № 7 от 1973 г. на Пленума на Върховния съд). Нищожната поради неучастие на съсобственик делба не е пречка за предявяване на нов иск за делба на същата общност, предмет на нищожната делба, при участие на всички съсобственици. Новият иск може да се предяви как го от неучаствалия в първото производство съсобственик, така и от съсобственик, който е взел участие в нищожната делба. Когато едно лице твърди, че без него е извършена делба, то би трябвало да установи активната си материали оправна легитимация и да докаже правото си на участие в съсобствеността. Когато участвалият в нищожна делба съсобственик твърди, че тя е извършена без участие на надлежна страна, също трябва да докаже, че е налице легитимация и на това лице като участник в съсобственост. В новото исково производство за делба ще се изясни дали наистина третото лице (лица) трябва, или не трябва да участва в ликвидирането на съсобствеността. Следователно нищожността по чл. 75, ал. 2 ЗН трябва да се релевира в едно ново исково производство с участието на всички съсобственици на общата вещ. Немислимо е делбата да бъде частично валидна за участниците, а да бъде относително недействителна само за онзи от съсобствениците, който не е взел участие в нея. Също така прогласяване нищожността на делба по смисъла на чл. 75, ал. 2 ЗН не би могло да се извърши само по отношение на част от участвалите в нея съсобственици - страни по друго исково производство, без в този процес да участват като страни лицата, които не са взели участие в делбеното производство. Накрая, възражението на ответниците, че делбата, предмет на гр. д. № 1802/1978 г. на ВРС, 12-и състав, е нищожна поради неучастие на трети лица в нея, има правоизключващ характер, но касае акт, от които не само ищецът, а и третите лица извеждат свои права. С това възражение ответниците упражняват защита по същество срещу ревандикационния иск, но тази защита означава и осъществяване правото на иск на самите ответници относно същия правен спор. А щом отричането на правото на собственост на ищеца е свързано неразривно с отричане правата и на трети лица, породени от същия правопроизводящ факт, както и с последиците от него за самите ответници, възражението за нищожност на делбата като средство за защита по същество в процеса за ревандикация между част от участниците в съсобствеността не може да бъде предмет на делото. За ответниците не е налице правен интерес да упражнят правата на неучаствалия в делбата съсобственик (съсобственици) в процес, решението по който няма да ги подчини на силата на пресъдено нещо.
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта