придобивна давност, ЗСГ (отм.), ЗСПЗЗ

Тематична съдебна практика по Вещно право.

придобивна давност, ЗСГ (отм.), ЗСПЗЗ

от b_one » Вто Сеп 22, 2009 11:10 pm

Решение № 204 от 7.05.2007 г. на ВКС по гр. д. № 3158/2005 г., IV г. о.
Български законник, бр. 12/2007 г., стр. 111
чл. 29, ал. 1, т. 1,

чл. 29, ал. 1, т. 2 ЗСГ (отм.),

чл. 10, ал. 13 ЗСПЗЗ
Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 4 ЗСГ (отм.) не се допуска придобиване по давност на недвижими имоти, ако тя не е изтекла до влизането в сила на ЗСГ. След отмяната на гл. II ЗСГ от 1990 г. придобиването по давност е възможно, освен за земеделска земя. Ограничението по ЗСГ е отпаднало, но е въведено друго със ЗСПЗЗ.
------------------------

Неоснователни са доводите на касаторите, че са собственици на имота по давност и въз основа на цитирания договор за покупко-продажба. Последният няма достоверна дата и е непротивопоставим на ответниците съгласно чл. 145 ГПК. По делото няма никакъв установен факт, който по смисъла на цитирана разпоредба да удостовери датата, освен съобщението от ОбНС - Търговище, за регистрация на сграда с дата 3.04.1979 г. Но дори да се приеме, че договорът е сключен на 22.03.1973 г., то от 30.03.1979 г. е в сила ЗСГ (обн., ДВ, бр. 26 от 1973 г), съгласно чл. 29, ал. 1, т. 4 от който не се допуска придобиване по давност на недвижими имоти и вещни права по чл. 15 от същия закон за имоти, какъвто безспорно е процесният, ако давността не е изтекла до влизането му в сила. Такива имоти, за които давността по чл. 79 ЗС до влизане в сила на ЗСГ не е изтекла, не могат след това да бъдат придобити по давност. Следователно, дори да е достоверна датата на договора, то е безспорно, че до влизане в сила на ЗСГ давността не е изтекла.

По твърденията, че давността е започнала да тече след отмяната на глава II ЗСГ от 13.03.1990 г., когато отпада забраната за придобиване на такива имоти по давност. Вярно е, че ищците са продължили да владеят имота, което е установено от гласните доказателства по делото. Но е безспорно, че имотът е земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ. Той е бил отнет от наследодателя на ответниците и раздаден за ползване на трети лица. Ограничението по ЗСГ е отпаднало, но е въведено друго със ЗСПЗЗ - чл. 10, ал. 13 (нова, ДВ, бр. 98 от 1997 г.) - приобретателите на земеделска земя , която им е продадена или предоставена от земеделските стопанства, не могат да се позовават на давност. Така и в чл. 5, ал. 2 ЗВСОНИ (нова, ДВ, бр. 107 от 1997 г.) - изтеклата придобивна давност за имоти, собствеността върху които се възстановява по този закон или по ЗСПЗЗ, не се зачита и започва да тече от деня на влизането на тази разпоредба в сила.

Независимо че през изминалите години касаторите са владели имота, те не са го придобили по давност поради цитираните законови ограничения, тъй като началният момент на владението - 1973 г., е много след включването през 1962 г. на земята в ТКЗС, а не преди това, което изключва приложимостта на чл. 12, ал. 7 ЗСПЗЗ.
 
Мнения: 146

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта