Решение от 13.07.2000 г. по ВАД № 25/2000 г.

Тематична съдебна практика по Облигационно право.

Решение от 13.07.2000 г. по ВАД № 25/2000 г.

от jafiso » Вто Фев 03, 2009 12:23 am

Решение от 13.07.2000 г. по ВАД № 25/2000 г.

чл. 10, ал. 2 ЗЗД,

ПМС № 72/1994 г.
Лихви могат да се уговарят до размер, определен от Министерския съвет. Ако уговореният размер е по-голям, той се намалява по право до този размер.
------------------------

Ищецът претендира заплащане на договорна лихва, неустойка за забава в плащането и законната лихва от датата на предявяването на иска до окончателното изплащане на главницата.

Становището на ищеца не може да бъде споделено. Както вече АС при БТПП е имал случаи да се произнесе, уеднаквеният режим на лихвата и неустойката при забава в изпълнението на парично задължение налага извода, че не може да се кумулират лихва и неустойка. Допусне ли се тяхното кумулиране, би се допуснало двойно плащане за едно и също неизпълнение (решение по ВАД №№ 5/95, 103/96, 75/98, 11/99 и др.). Ето защо, изчислената от вещото лице и претендираната от ищеца неустойка не е дължима. В допълнение следва да се каже, че в споразумението страните са уговорили, че ако ответникът не изпълни дълга си в срок до 9 месеца, ще заплаща на ищеца лихва върху неизплатения дълг в размер на основния лихвен процент, определен от БНБ плюс 6 пункта за сроковете на забавянето. Според ПМС № 72 от 8.04.1994 г. (ДВ, бр. 33 от 1994 г.) законната лихва за левове задължения се определя на база основния лихвен процент на БНБ за периода плюс 10 пункта. Член 10, ал. 2 ЗЗД дава възможност да се уговарят лихви до размер, определен от Министерския съвет. Ако уговореният размер е по-голям, той се намалява по право до този размер. В случая страните са уговорили в споразумението по-нисък размер в частта относно законните 10 пункта. Следователно, ответникът дължи от датата на предявяването на иска до окончателното изплащане на главницата основния лихвен процент на БНБ (той е променлива величина) с увеличение само от 6 пункта.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта