Решение от 26.06.2008 г. по ВАД № 235/2006 г.

Тематична съдебна практика по Облигационно право.

Решение от 26.06.2008 г. по ВАД № 235/2006 г.

от jafiso » Сря Яну 28, 2009 8:54 pm

Решение от 26.06.2008 г. по ВАД № 235/2006 г.

чл. 90 ЗЗД

чл. 265, ал. 1 ЗЗД

Възражението за неизпълнен договор има обратно действие - то обосновава правомерното неизпълнение от мига, в който длъжникът започва да има изискуемо вземане срещу кредитора си.

.......................................................................


Ищецът е предявил искове за заплащане на остатъци от главнични задължения по договор за изработка между страните. Ответникът по делото е отказал плащането, като е направил възражение за неизпълнен договор (чл. 90 ЗЗД).
Предпоставките на чл. 90 ЗЗД са:
- правоотношение, по което две страни си дължат взаимни престации;
- престацията, заради която се упражнява възражението, да бъде изискуема и да не е изпълнена точна;
- дължимата престация да е изискуема.
В защитната си теза ответникът твърди наличието на недостатъци на изработеното и на това основава свое вземане, произтичащо от чл. 265, ал. 1 ЗЗД.
РО е приел, че такива недостатъци действително има и че недостатъците не се дължат на виновно поведение на ответника. Крайният извод на РО е, че ответникът има изискуемо вземане за недостатъци на изработеното. В този смисъл, възражението на ответника за неизпълнен договор по чл. 90 ЗЗД е основателно.
По делото не са представени доказателства ищецът да е удовлетворил тези произтичащи от недостатъци на изработеното претенции на ответника. Изпращането на друга фирма, която да отстрани недостатъците, явно не е довело до поправянето им. Няма и данни ищецът да е плащал на ответника сума, съответстваща на евентуално намаление на цената, нито да му е възстановявал разноските, необходими за поправяне на недостатъците (чл. 265, ал. 1 ЗЗД).
Окончателният извод на РО с оглед първоначалните главнични претенции на ищеца срещу ответника е следният: ищецът действително има дължими вземания по посочените в исковата молба четири фактури. Тези вземания към деня на постановяване на решението - макар и изискуеми - следва да се присъдят на ищеца при условие, че той също и едновременно изпълни задълженията си към ответника, произтичащи от недостатъците на изработеното (чл. 90, ал. 1, изр. 2 ЗЗД).
При това следва да се изясни, от кой момент насетне действа приетото за основателно възражение по чл. 90 ЗЗД . Това е така поради следната особеност: упражняването на такова възражение е условие то да бъде разгледано от РО. Упражняването му има за последица, че към момента на постановяване на решението ответникът правомерно не изпълнява дължимите си престации към ищеца. Възражението за неизпълнен договор има обратно действие - то обосновава правомерното неизпълнение от мига, в който длъжникът (ответникът) започва да има изискуемо вземане срещу кредитора си (ищец). Преди това насрещно вземане да стане изискуемо, няма и право на възражение по чл. 90 ЗЗД.
В някои житейски ситуации двете насрещни претенции стават едновременно изискуеми - напр. при договор за продажба (чл. 200 ЗЗД). В други хипотези обаче няма едновременна изискуемост на вземанията. В тези случаи се оказва, че има период от време, в който престацията на кредитора е изискуема, длъжникът още няма изискуемо вземане и поради това няма как да упражни възражението по чл. 90 ЗЗД. В такъв период от време длъжникът е в забава. В момента обаче, в който вземането на длъжника стане изискуемо, той вече ще може да упражни възражението си и вследствие на това да престане да бъде в забава. Изтеклата до този момент забава обаче не се ирелевира. Тя продължава да съществува; остават да действат и последиците й (напр. лихва за забава, неустойка, носене на риска и т. н.).
Именно в такава ситуация се намират страните и по този процес. Установено е по делото, че към определени дати (в периода 06.07.2005 - 14.08.2005) са подписвани общо 9 бр. актове обр. 19. Към деня на подписването им задължението на ответника за плащане е ставало изискуемо. Към всеки един от тези моменти - в които вече е имало безвъзразително приемане на извършените работи - ответникът все още не е имал претенции за скрити недостатъци, тъй като тези скрити недостатъци са се появили известно време след това. Едва при появата на скритите недостатъци ответникът е придобил насрещно и изискуемо вземане, произтичащо от тях. Това свое вземане ответникът вече може да противопоставя на ищеца и въз основа на него да се позовава на чл. 90 ЗЗД.
Поради изтъкнатите особености, за да се отговори на въпроса за съдбата и прихващането на изпълнението, трябва да се изясни от кой момент насетне ответникът е имал претенция за проявилите се скрити недостатъци. Този момент ще определи и момента, от който насетне ответникът може да се позове на чл. 90 ЗЗД. От същия момент ответникът, ако до тогава е бил въобще в забава, ще се освободи от последиците й. Установеният по този начин период на забавата (доколкото такава е налице) ще определи и дължимостта, вкл. и размера на неустойката в тежест на ответника. Така определената неустойка (доколкото такава има) ще следва да се прихване приоритетно от платените по процесните фактури суми (чл. 76, ал. 2 ЗЗД), а остатъкът от сумите ще отиде за погасяване на главничните задължения на ответника съобразно чл. 76, ал. 1 ЗЗД.
От приетите по делото като доказателства свидетелски показания, РО приема, че следва да кредитира като дата на появата на недостатъците "края на туристическия сезон", която дата е последвана от среща между страните за уточняване на отношенията им (м. октомври 2005). За край на туристическия сезон РО приема 15 септември 2005 година. От този именно момент за ответника е възникнало насрещно изискуемо вземане за проявилите се скрити недостатъци и от този момент ответникът вече не е в забава за изпълнението на задълженията си за плащане на цената.
До така установения момент на пораждане и изискуемост за вземането за недостатъци по чл. 265, ал. 1 ЗЗД обаче ответникът е в забава относно плащанията по някои от фактурите, издадени въз основа на съответния акт обр. 19 и на дата, съвпадаща с датата на подписването на този акт.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта