Решение от 23.06.2008 г. по ВАД № 37/2007 г.

Тематична съдебна практика по Облигационно право.

Решение от 23.06.2008 г. по ВАД № 37/2007 г.

от jafiso » Сря Яну 28, 2009 8:53 pm

Решение от 23.06.2008 г. по ВАД № 37/2007 г.

чл. 79, ал. 1 ЗЗД

чл. 82 ЗЗД
Претенцията за неустойка за забавено изпълнение може да се кумулира само с иск за реално изпълнение на още валидно задължение по действащ договор. Това обаче не ограничава възможността на кредитора да търси и получи обезщетение за непокритите от неустойката реално претърпени вреди.


Ищецът е предявил иск за обезщетение за вредите, причинени от неизпълнението на договор за строителство (за първи, шести и седми етажи). Твърди, че неизправността на ответника го принудила да наеме в кратки срокове други изпълнители, които поели извършването на работата при по-високи цени. Разликата в цената определя като вреди, за които ответникът дължи обезщетение в размер на исковата претенция.
Искът има правното си основание в чл. 79, ал. 1 във връзка с чл. 82 ЗЗД.
Ответникът оспорва иска с правоизключващото възражение за недопустимост на кумулирането на претенциите за неустойка за забава и за обезщетение за пълно неизпълнение. Твърди предотвратимост на вредите и недоказаност на причиняването и на техния размер.
Договорната отговорност за вреди възниква от фактически състав, включващ: 1) неизпълнение на договорно задължение; 2) вина на неизправната страна; 3) претърпени вреди от изправната страна; 4) причинна връзка между неизпълнението и увреждането. Това следва от ясните и категорични текстове на закона и е безрезервно възприето в арбитражната практика (р. по ВАД № 139/00 г., р. по МАД № 142/00 г., р. по ВАД № 71/04 г., р. по ВАД № 38/04 г. ).
Възражението на ответника е частично основателно. Вярно е, че съгласно изричната разпоредба на чл. 79, ал. 1 ЗЗД претенцията за неустойка за забавено изпълнение може да се кумулира само с иск за реално изпълнение на още валидно задължение по действащ договор (р. по ВАД № 16/05 г., р. по ВАД № 2/91 г. и др.). Това обаче не ограничава възможността на кредитора да търси и получи обезщетение за непокритите от неустойката реално претърпени вреди. В исковата молба и в писмената си защита ищецът не твърди и не претендира вреди, които предявеният иск за мораторна неустойка не покрива, а и размерът на иска за обезщетение за вреди е значително по-нисък от размера на иска за неустойка. Ищецът не определя връзката между двете претенции за обезщетение в този процес. Недопустимостта на кумулирането не е процесуална недопустимост на иска за вреди, а недопустимост на едновременното присъждане на сумите по двете претенции, ако втората, тази за вредите, не се основава на твърдение за вреди, надхвърлящи размера на неустойката. С оглед на това, възражението на ответника за недопустимост на кумулирането им, така както са предявени, е основателно.
По изложените съображения РО приема, че искът за обезщетение за причинени вреди от пълно неизпълнение на договора е неоснователен и го отхвърля.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта