Определение № 231 от 20.06.2005 г. на ВКС по ч. т. д. № 206/

Тематична съдебна практика по материята на общата част на гражданското право.

Определение № 231 от 20.06.2005 г. на ВКС по ч. т. д. № 206/

от jafiso » Сря Яну 21, 2009 6:15 pm

Определение № 231 от 20.06.2005 г. на ВКС по ч. т. д. № 206/2005 г., I о., търговска колегия, докладчик съдията Радостина Караколева
чл. 81 ГПК

чл. 85 ГПК

чл. 45 ЗЗД

чл. 12 ЗЗД

чл. 19, ал. 3 ЗЗД
Хипотезата на чл. 12 ЗЗД е специална такава на деликтна отговорност и съобразно чл. 85 ЗЗД - изборът на местно компетентният съд е на ищеца.
------------------------

Производството е по реда на с чл. 213 и сл. ГПК по частна жалба на "М. - хх" ООД срещу Определение № 15/24.03.2005 г. по ч. гр. д. № 51/2005 г. на Б. апелативен съд, с което е оставена без уважение частната жалба на същата страна срещу Определение на Б. окръжен съд от 16.02.2005 г. по гр. д. № 524/2004 г., с което производството по делото пред БОС е прекратено и делото е изпратено по подсъдност за разглеждане от С. градски съд.

Жалбоподателят поддържа оплаквания за неправилност, като счита, че предявеният от него иск е на основание чл. 45 ЗЗД, а не - чл. 12 ЗЗД, а и независимо от това, хипотезата на чл. 12 ЗЗД е специална такава на деликтна отговорност и съобразно чл. 85 ЗЗД, изборът на местно компетентният съд е на ищеца.

Върховният касационен съд, след като обсъди оплакванията в жалбата във връзка с обжалвания съдебен акт, намира следното:

Жалбата е допустима - подадена е от страна, имаща право и интерес от обжалване, в срока по чл. 214, ал. 1 изр. 1-во ГПК, срещу подлежащ на касационно обжалване акт по смисъла на чл. 218а, б. "в", вр. с чл. 92 ГПК - така и т. 5 от ТР № 1/2001 г. на ОСГК на ВКС.

По същество жалбата е неоснователна, поради следното:
Б. окръжен съд е сезиран от "М. - хх" ООД с иск за 100 000 лв. - частичен иск от 1 000 000 лв. - имуществени вреди от виновна преддоговорна отговорност на ответника "П., р. и о." ЕАД, във връзка с обявена от последния продажба на обособени обекти чрез средства за масова информация - в. "Т.". По възражение на ответника, в първото по делото заседание съдът е прекратил образуваното производство пред БОС и е изпратил делото за разглеждане на С. градски съд, където е седалището на ответника, а БАС е оставил без уважение частната жалба срещу определението на БОС.

Съдилищата са приложили правилно законът. И двете страни са със седалище и адрес на управление в гр. С., заявките за участие в обявената от ответника продажба са подавани и приемани в гр. С., по адреса на ответника - твърдения на самия ищец. Съобразно общото правило на чл. 81 ГПК и цената на иска, местно компетентният съд е този по седалището на ответника, т. е. С. градски съд. Съобразно разпоредбата на чл. 85 ГПК - с оглед съображенията на жалбоподателя за деликтно основание на иска, компетентният съд е по местоизвършването на деликта или по местожителството на ответника, т. е. и при двете изборни на ищеца възможности - отново С. градски съд. Доводът, че ако бяха финализирани преговорите, договорът за покупко-продажба би се сключил пред нотариус в гр. Б., (при наличие на отделно предявен иск по чл. 19, ал. 3 ЗЗД пред БОС), не обуславя подсъдност на иска за имуществени вреди на посоченото основание пред Б. окръжен съд, както поддържа касаторът.

С оглед на изложеното, настоящият състав на ВКС намира, че частната жалба следва да се остави бе уважение, поради което:

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение частната жалба на "М. - хх" ООД срещу Определение № 15/24.03.2005 г. по ч. гр. д. № 51/2005 г. на Б. апелативен съд.

Определението не подлежи на обжалване.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron