Определение № 15 от 24.03.2005 г. на БАС по в. гр. д. № 51/2

Тематична съдебна практика по материята на общата част на гражданското право.

Определение № 15 от 24.03.2005 г. на БАС по в. гр. д. № 51/2

от jafiso » Сря Яну 21, 2009 6:14 pm

Определение № 15 от 24.03.2005 г. на БАС по в. гр. д. № 51/2005 г., граж. с-в, докладчик председателят Златина Иванова
чл. 12 ЗЗД

чл. 51 ЗЗД

чл. 45 ЗЗД

чл. 85 ЗЗД

чл. 92 ГПК
------------------------

Производството по делото е образувано по повод частната жалба, подадена от адв. А. Т., в качеството му на процесуален представител на "М. к. - 97" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. С. 1421, ул. "Х. С." № 15 - ищци по гр. д. № 524/2004 г. по описа на БОС. В частната жалба се излагат съображения за незаконосъобразност на атакуваното от тях определение за прекратяване производството пред БОС и изпращането му за разглеждане пред СГС. Твърди се, че БОС е извършил неправилно правна квалификация на иска, като такъв по чл. 12 ЗЗД, вр. чл. 51 ЗЗД. Навеждат съображения за незаконосъобразност на определението на БОС за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на СГС, тъй като предявеният от тях иск е с правно основание чл. 45 ЗЗД и съгл. правилата на подсъдността, се предявява по местоизвършване. Искат отмяна на определението и разрешаване на препирнята за подсъдност, като бъде определен БОС за местно компетентен съд, който да разгледа и реши казуса.

В дадения от ГПК срок е постъпило писмено възражение от процесуалния представител на ответника по делото "ПРО" ЕАД, гр. С., с което е изразено становище за неоснователност на частната жалба. Твърдят, че няма препирня за подсъдност на спора. Навеждат съображения, че дори и да се приеме, че се касае за деликтна отговорност, то същата се осъществява също по местонахождение на седалището на дружеството, което означава, че компетентен да разгледа претенцията е СГС. Молят да бъде оставена без уважение частната жалба и потвърдено определението на БОС за прекратяване на производството и изпращането му по подсъдност на СГС.

Частната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима, а по същество - неоснователна, по следните съображения:

С протоколно определение от 16.02.2005 г., постановено по гр. д. № 524 от 2004 г. по описа на БОС, е прекратено производството по делото, като е прието, че компетентен по спора е СГС. Частният жалбоподател "М. к. - 97" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. С., ул. "Х. С." № хх, е предявил иск с посочено в исковата молба правно основание чл. 12 ЗЗД, вр. чл. 51 ЗЗД. В исковата молба е посочено, че претендираните имуществени вреди са в резултат на деликтен фактически състав на преддоговорната гражданска отговорност с виновното противоправно поведение на "ПРО" ЕАД, което е станало причина дружеството "М. к. - 97" ООД да понесе имуществени вреди на значителна стойност.

Безспорно, видно от мотивите към определението на БОС за прекратяване на производството, е прието, че се касае до облигаторен иск, за който важат правилата на общата подсъдност, и в случая, това е седалището на ответника по делото, направил и възражение по подсъдността на иска в първото по делото заседание.

Настоящият състав на АС - Б. приема, че дори правното основание на предявения иск да е по чл. 45 и сл. ЗЗД, то, съгласно разпоредбата на чл. 85 ЗЗД, този иск се предявява по местоизвършване на деянието или по местожителство на ответника, което в случая е седалището на ответника "ПРО" ЕАД, регистриран по ф. д. № 18429/1997 г. на СГС. Възражението за неподсъдност на делото е направено в срока по чл. 92, ал. 4 ГПК, поради което е било допустимо и БОС законосъобразно се е произнесъл с определението си, прекратявайки производството по делото и изпращайки го на СГС.

Мотивиран от горното, АС - Б.

ОПРЕДЕЛИ:

Оставя без уважение частната жалба, подадена от адв. А. Т., в качеството му на процесуален представител на "М. к. - 97" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. С. - ищец по гр. д. № 524/2004 г. по описа на БОС, против определение, постановено в с. з., проведено на 16.02.2005 г. по гр. д. № 524 от 2004 г. по описа на БОС, с което производството по делото пред БОС е прекратено и делото изпратено по подсъдност за разглеждане от СГС.

Определението подлежи на обжалване пред ВКС в 7-дневен срок от съобщението.
Аватар
 
Мнения: 203

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта