9. Европейския конвент. ДКЕ.

Разработки по Европейско право съобразени с актуалното учебно съдържание.

9. Европейския конвент. ДКЕ.

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 4:01 pm

9. Европейския конвент – състав и мандат. Договорът за създаване на Конституция на Европа.

При изработването на Европейската конституция се използва по-прозрачен, отворен и близък до европейските граждани способ за ревизия на учредителните договори. ЕП решава при изготвянето на Договора за създаване на Конституция на Европа да използва нова формула, изразяваща се в свикването на т.нар. Конвент като възможно най-широк форум, който да дебатира при пълна прозрачност и откритост. Конвентът дава възможност в дискусията да се чуят както позициите на отделните държави членки, така и вижданията на самият ЕС и неговите граждани.
Състав на Конвента - включва представители на правителствата на тогавашните 15 държави членки и 13 държави кандидат членки (и България е сред тях), представители на техните национални парламенти, представители на ЕП и на Комисията, 13 наблюдатели от Комитета на регионите и Икономическия и социален комитет, европейският омбудсман и представители на европейските социални партньори - общо 105 члена и техните заместници.
Мандатът на Конвента, дефиниран по време на Европейския съвет от Лаакен през декември 2001г., включва задачата да се предложат решения, свързани с най-важните въпроси на бъдещото развитие на ЕС; изграждането на по-демократичен, ефикасен и прозрачен ЕС, опростяване на правните процедури и инструменти, по-добро разпределение на предоставената компетентност. Конвента е под председателството на Валери Жискар д, Естен и е подпомаган от Президиум, включващ видни фигури, свързани с развитието на ЕС. Конвентът провежда първата си сесия на 28.02.2002г. и след 15 месеца интензивни дебати в рамките на пленарни заседания и множество работни групи на 10.07.2003г. постига консенсус да представи пред Европейския съвет проект за Конституция. Решенията се вземат с консенсус, кандидатите не могат да нарушат консенсуса. След изготвянето на версиите на договора на 20 официални езици на ЕС, Конституцията се подписва в Рим през 2004 година.

Договорът за създаване на Конституцията отменя и заменя действащите учредителни договори (ДЕО и ДЕС) и кодифицира нормативната уредба. Обединяват се стълбовете и се решава въпросът за правосубектността за ЕС (че той е Ю.Л), но не се разширяват сферите на изключителните правомощия.
Договорът се състои от 4 части.
Част I „Общи разпоредби с принципно значение”, които дефинират ЕС, неговите цели и ценности, правомощията с които разполага, институционалната му структура и процедурите за вземане на решения.
Част II възпроизвежда Хартата за основните права, тържествено прокламирана по време на Европейския съвет от Ница;
Част III детайлизира разпоредбите, съдържащи се в част I, и регламентира политиките на ЕС.
Част IV е посветена на общи и заключителни клаузи. Съдържа разпоредби, третиращи ратификацията и влизането в сила на Конституцията, отмяна на съществуващите договори, процедурите за изменение и допълнение на Конституцията.
Към основния текст са приложени 36 правно обвързващи протоколи, както и не обвързващи, но с голямо политическо значение Декларации.
Договорът подлежи на ратификация от 25-те държави членки. Франция и Холандия не я ратифицират, 13 държави са „За”. За някой от страните ратификацията е възможна само чрез задължително допитване до народа (Ирландия и Дания). Останалите държави, правят избор между парламентарната ратификация и референдум.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта