3. Планът „Шуман”. ...

Разработки по Европейско право съобразени с актуалното учебно съдържание.

3. Планът „Шуман”. ...

от atanassoff » Вто Мар 16, 2010 3:44 pm

3. Планът „Шуман”. Създаване на ЕОВС – цели, предмет, институции. Планът „Плевен” - опити за създаване на ЕОО и ЕПО. Създаване на ЕИО и ЕОАЕ – цели, предмет, институции. Особености спрямо ЕОВС.

Планът „Шуман”. Създаване на ЕОВС – цели, предмет и институции. Опитите за създаване на военна /ЕОО/ и политическа /ЕПО/ общностиnи причините за неуспеха на проектодоговорите за ЕОО и ЕПО.
Пет години след края на Втората световна война на 9 май 1950г. френският външен министър Роберт Шуман оповестява Декларация (вдъхновена и подготвена от Жан Моне), която по–късно е наречена „Декларацията Шуман”, с която Франция отправя предложение до западноевропейските държави да се създаде Европейска икономическа интеграционна общност (ЕИИО), в която някои икономически отрасли да се ръководят от един наднационален орган. Идеите на декларацията са следните:
1.На първо място стои схващането за постепенност на интеграционния процес, като първата стъпка е образуването на икономическа общност, основана на общ пазар в една ограничена, но решаваща икономическа област;
2. Втората идея е свързана с решаването на Германския проблем - идеята на Жан Моне е да се обединят производствата на въглища и стомана между Германия и Франция, като с това обединение се дава гаранция за мир, а така също и разрешаване на проблемите на металургичния сектор в Европа. Обединяването на френско-германското производство на въглища и стомана е гаранция за сигурност (те са източник на суровини за военното производство).
3.Третата идея е свързана с необходимост от учредяване на нов Върховен орган, чиито решения ще бъдат обвързващи за Франция, Германия и другите присъединили се страни.
Предложението на френското правителство се приема от Германия, а така също и от Италия и държавите от Бенилюкс, а Обединеното кралство заявява, че няма готовност да прехвърли компетенции, свързани с националния суверенитет на предлагания Върховен орган. 09.05.1950 г. е обявен да ден на Обединена Европа (променя се символиката. Датата на капитулацията на Германия става дата на обединението – жест към бъдещия партньор Германия).
През април 1951г. в Париж, Франция, Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Люксембург подписват Договор за създаване на Европейска общност за въглища и стомана (ЕОВС) – договора на 6-те.
Този Договор предвижда независим от националните правителства Върховен орган, които самостоятелно ще определя митата и таксите за производство и търговия на въглища и стомана, като събраните средства ще се използват от Върховния орган, а не от националните правителства. Предвижда се постепенно премахване на квотите и координиране на политиките на тези 6 държави в областта на въглищата и стоманата.
Институции на ЕОВС – 4 основни институции, носители на различен тип власт и легитимност и изразители на различни интереси. Това са:
1.Върховен орган; 2.Съвет на министрите, които представя интересите на държавите – състои се от държавите, които имат роля да одобряват решенията на Върховния орган, но само когато това е предвидено в договора; 3.Парламентарна асамблея (ПАСЕ) - членовете и трябва се избират чрез преки и всеобщи избори; 4.Съд на ЕОВС – има собствена юрисдикция. Той прилага и тълкува новото право.

През 1952г. е предложен проект за създаване на Европейска общност за отбрана (ЕОО), който се базира на планът „Плевен” (по името на френския премиер Рене Плевен) и които предвижда създаването на над национална структура със собствена (европейска) армия, включваща немски контингент и използвана в рамките на НАТО, под единно върховно командване. Целите на новата организация са:
- създаване на ефикасна европейска армия, приобщаване на ФРГ към Западния свят, улесняване обединението на Европа чрез премахване на рисковете от поддържане на национална армия.
Година по-късно външните министри на 6-те решават да възложат на Общата асамблея (ПАСЕ) изготвянето на проект за Европейска политическа общност (ЕПО). През март 1953г. проектът „СПААК” (по името на председателя на Асамблеята - Пол Анри Спаак) е приет в Страсбург. В проектът е включено предложение за създаването на европейски политически институции, които ще отговарят за проблемите, които правителствата и парламентите на държавите са решили да разглеждат общо. Нито един от двата проекта не успява да стане действителност. През 1954г. четири от 6 държави са ратифицирали договора за ЕОО, но Френското национално събрание го отхвърля. От друга страна правителствата на 6-те отказват да одобрят статута на ЕПО.

Създаване на ЕИО и ЕОАЕ – цели, предмет, институции.
През 1955г. Пол Анри Спаак, в качеството си на външен министър на Белгия, отправя до колегите си от ЕОВС, предложение за организиране на международна конференция в която да се обсъди идеята за разширяване компетенциите на ЕОВС и в други икономически сектори. Конференцията се провежда в Месина (Сицилия) през юни 1955г., като нейната заключителна резолюция поставя основите на бъдещия Общ пазар. На тази конференция правителствата на 6-те смятат, че създаването на обединена Европа трябва да продължи чрез развитието на общи институции, постепенно сливане на националните икономики, създаването на общ пазар и постепенно хармонизиране на социалните им политики.
Обединеното кралство отново е поканено за участие, но правителството му отново се обявява против тази форма на интеграция. Резолюцията от Месина възлага подготовката на проекто.текстовете на Учредителните договори на Комитет от правителствени представители, подпомагани от експерти, под председателството на политическа личност, натоварена да координира различните дейности. Комитета се ръководи от Спаак и през 1956г. приема доклада Спаак, послужил през 1957г. за основа на подписаните в Рим Договори за създаване на Европейска икономическа общност (ЕИО) и за Европейска общност за атомна енергия (ЕОАЕ), които влизат в сила през 1958г.
Със създаването на тези две общности в Европа вече те стават три, заедно с ЕОВС, със сходни органи на управление – Съвет на министрите, Комисия, Асамблея и съд и обща идентична насоченост.
В ЕИО и ЕОАЕ решенията се вземат от Съвета на министрите, които се одобряват от Комисията. Комисията е натоварена с изпълнителни функции. Решенията се вземат не от висш орган, а от междуправителствени организации. Решава се ЕИО и ЕОВС да имат една парламентарна асамблея в Страсбург и един съд в Люксембург.
Аватар
Администратор
 
Мнения: 972

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта