Страница 1 от 1

Конспект по застрахователно право (СУ)

МнениеПубликувано на: Чет Ное 29, 2007 11:34 pm
от atanassoff
[Предстои актуализиране]

Софийски университет „Св. Климент Охридски”
Юридически факултет


Конспект по застрахователно право

I. Застрахователно устройствено право

(i) 1. Понятие за застрахователно право. Отграничаване на застраховането от сходни правни фигури. Източници на застрахователното право.
2. Източници на застрахователните правоотношения. Общи и специални застрахователни условия.
3. Видове застраховки.
4. Застрахователи – правоорганизационни форми. Общи и специални изисквания.
5. Учредяване на застрахователи, фактически състав.
6. Разрешение за извършване на застрахователна дейност. Прехвърляне на застрахователни портфейли.
7. Преобразуване и прекратяване на застрахователи. Ликвидация.
8. Производство по несъстоятелност на застраховател.
9. Държавен надзор на застрахователна дейност – орган, правомощия, обжалване на застраховател.
10. Принудителни административни мерки и мерки за оздравяване на предприятието на застраховател.
11. Застрахователен брокер и застрахователен агент.

II. Договорно застрахователно право. Обща част.

12. Застрахователен договор – понятие, същност, характеристика.
13. Сключване, форма и модалитети на застрахователния договор.
14. Страни и участници в застрахователния договор.
15. Специфични елементи на застрахователното отношение.
16. Задължения на застрахователя преди настъпване на застрахователното събитие. Последици от неизпълнението им.
17. Задължения на застрахования след настъпване на застрахователното събитие. Последици от неизпълнението им.
18. Регресно право на застрахователя. Суброгация.
19. Погасителна давност при застрахователните правоотношения.

III. Договорно застрахователно право. Отделни видове застраховки.

20. Видове застраховки.
21. Застраховане срещу гражданска отговорност.
22. Задължителна застраховка гражданска отговорност на собственици и водачи на МПС. Задължителна застраховка гражданска отговорност на нотариуси.
23. Превозни застраховки. Договор за морска застраховка.
24. Застраховане на банкови депозити и банкови кредити.
25. Застраховка живот.
26. Застраховка злополука.
27. Спестовни застраховки.

Проф. д-р Иван Русчев

Re: Конспект по застрахователно право (СУ)

МнениеПубликувано на: Нед Юли 12, 2009 1:38 pm
от fhristo
Ако имате възможност бихте ли качили новия конспект за СУ? :)

Re: Конспект по застрахователно право (СУ)

МнениеПубликувано на: Вто Апр 05, 2011 11:44 am
от Jantex
Не вярвам да има сериозни изменения!