16.Договор за лизинг –понятие и правен режим. Оперативен лиз

Понятие за Търговско право, Видове търговци, Търговски сделки, Договори, Несъстоятелност. Нормативна уредба.

Разработки по ТП: Първа част

Разработки по ТП: Втора част

16.Договор за лизинг –понятие и правен режим. Оперативен лиз

от Josefinne » Сря Авг 08, 2012 11:09 am

16. Договор за лизинг – понятие и правен режим. Отграничение от договора за наем и продажбата на изплащане. Оперативен лизинг.

1. Договор за лизинг
1.1. Понятие за договор за лизинг
- С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение. Той е абсолютна търговска сделка. Договорът за лизинг съществува в две разновидности – оперативен и финансов. Нормативната уредба на лизинга е в глава 23 на ТЗ, субсидиарно се прилага ЗЗД в частта, където се урежда наемът.
1.2. Правен режим
- Лизингът е дългосрочен договор (сравни с договора за рентинг, който е краткосрочен и се сключва за дни или часове);
- Рискът от погиването на вещта при оперативния лизинг е за лизингодателя ( обратното при финансовия лизинг ).
- Задължения на лизингодателя
(1) Ако не е уговорено друго, той е длъжен да предаде вещта в състояние, което отговаря на ползването, за което е взета на лизинг вещта.
(2) Ако вещта не е предадена в надлежно състояние, лизингополучателят може да иска поправянето й или съразмерно намаление на лизинговата цена или да развали договора, както и да иска обезщетение във всички случаи.
(3) Лизингодателят не отговаря за недостатъците на лизингуваната вещ, които лизингополучателят е знаел или при обикновено внимание е могъл да узнае при сключването на договора, освен ако недостатъците са опасни за неговото здраве или за здравето на лицата от неговото домакинство.
- Задължения на лизингополучателя
(1) Лизингополучателят е длъжен да си служи с вещта за определеното в договора ползуване, а при липса на такова - съгласно предназначението й. Той трябва да пази вещта за грижата на добър търговец.
(2) Той е длъжен да плаща лизинговата цена и разходите, свързани с ползуването и поддържането на вещта.
(3) Лизингополучателят трябва да върне вещта след изтичане срока на договора.
(4) Той дължи обезщетение за вредите, причинени през време на ползуването от вещта, освен ако докаже, че те се дължат на причина, за която той не отговаря.(…)

2. Отграничение от договора за наем
2.1. Прилики – комутативен, двустранен, консенсуален, възмезден, без прехвърляне на собствеността.

2.2. Разлики

- С договора за наем наемодателят се задължава да предостави на наемателя една вещ за временно ползуване, а наемателят - да му плати определена цена.
- С договора за лизинг лизингодателят се задължава да предостави за ползване вещ срещу възнаграждение.

- Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години, освен ако е търговска сделка.
- Срокът не е ограничен при договора за лизинг.

- Дребните поправки, отнасящи се до повреди, които се дължат на обикновено употребление (…)са за сметка на наемателя. Поправките на всички други повреди, ако не са причинени виновно от наемателя, са за сметка на наемодателя.
- Всички разноски са за сметка на лизингополучателя.

- Ако след изтичане на наемния срок използуването на вещта продължи със знанието и без противопоставяне на наемодателя, договорът се счита продължен за неопределен срок.
- Договорът за лизинг не може да се продължава автоматично.

- Ако договорът за наем е без определен срок, всяка от страните може да се откаже от него, като предизвести другата един месец по-рано.
- Договорът за лизинг е винаги срочен, подобна уговорка трябва да бъде изрично направена.

- Наемателят не може да придобие вещта по остатъчната й стойност.
- Може да се уговори, че след изтичане на срока на договора за лизинг, ще се извърши продажба на лизингуваната вещ на цена остатъчната й стойност.

3. Отграничение от продажбата на изплащане
С договора за продажба продавачът се задължава да прехвърли на купувача собствеността на една вещ или друго право срещу цена, която купувачът се задължава да му заплати. При договорът за лизинг не се прехвърля собственост. При договора за продажба рискът от погиване на вещта следва собствеността. При договора за оперативен лизинг този риск е за лизингодателя и в нито един момент не се прехвърля на лизингополучателя.

Използвана литература: Търговски сделки - О. Герджиков; Нормативна уредба - ТЗ, ЗЗД
Актуално към 08.08.2012
Аватар
Администратор
 
Мнения: 116

Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта
cron