Конспект по Търговско право - ПЪРВА ЧАСТ

Понятие за Търговско право, Видове търговци, Търговски сделки, Договори, Несъстоятелност. Нормативна уредба.

Разработки по ТП: Първа част

Разработки по ТП: Втора част

Конспект по Търговско право - ПЪРВА ЧАСТ

от jafiso » Сря Сеп 23, 2009 7:37 pm

КОНСПЕКТ ПО ТЪРГОВСКО ПРАВО - ПЪРВА ЧАСТ

1. Търговско право – възникване, тенденции за развитие, предмет, метод и принципи.
2. Търговското право в системата на законодателството. Особености на търговското право.
3. Търговското право като правен отрасъл.
4. Система и източници на търговското право.
5. Обща характеристика на търговеца. Видове търговци. Търговци по занятие – физически лица.
6. Търговци по занятие – юридически лица.
7. Търговци по организационна форма.
8. Търговци по устройство и обем на дейността.
9. Едноличен търговец.
10. Търговска регистрация – обща характеристика. Подлежащи на вписване обстоятелства и подлежащи на обявяване актове.
11. Действие на вписването, заличаването и обявяването в търговския регистър.
12. Регистърно производство.
13. Търговска фирма.
14. Седалище и адрес на търговеца.
15. Търговски книги.
16. Търговско предприятие – обща характеристика и състав.
17. Сделки с търговско предприятие.
18. Договор за продажба на търговско предприятие.
19. Отговорност при прехвърляне на търговско предприятие и отделно управление.
20. Други видове сделки с търговско предприятие. Търговско предприятие на едноличен търговец.
21. Клон на търговец – обща характеристика, откриване и закриване.
22. Правно положение на клона.
23. Клон на чуждестранно лице.
24. Търговско представителство – обща характеристика и нормативна уредба. Прокура – определение, страни, правоотношения и възникване.
25. Представителна власт на прокуриста.
26. Защита на търговеца и прекратяване на прокурата.
27. Обикновено търговско упълномощаване – определение, страни, правоотношение и възникване.
28. Представителна власт на обикновения търговски пълномощник. Защита на търговеца и прекратяване на обикновеното търговско упълномощаване.
29. Търговски пълномощник.
30. Самостоятелно търговско представителство – нормативна уредба, определение и страни.
31. Видове самостоятелни търговски представители.
32. Договор за търговско представителство.
33. Задължения на самостоятелния търговски представител.
34. Права на самостоятелния търговски представител.
35. Прекратяване на самостоятелното търговско представителство.
36. Търговско посредничество – нормативна уредба, определение, страни, отграничения.
37. Договор за търговско посредничество. Задължения и права на търговския посредник.
Проф. д-р Г. Стефанов
Последна промяна jafiso на Вто Май 04, 2010 8:21 am, променена общо 2 пъти
Аватар
 
Мнения: 203

Re: Въпросник Търговско право - I част, IV курс, зимен семестър

от jafiso » Сря Сеп 23, 2009 7:51 pm

Изпитът се състои от тест за допустимост, след което следва устно изпитване. Успешното решаване на теста гарантира оценка минимум 3, а устната част на изпита я определя окончателно.

При решаването на теста ще има един или два отворени въпроса, а останалите ще са с посочени възможни отговори. Относно отговорите на въпросите са възможни следните варианти:
- всички посочени отговори да са правилни
- само някои или един от посочените отговори да са правилни
- всички отговори да са грешни

Ако има интерес могат да се публикуват примерните въпроси за теста на изпита, обсъждани по време на лекциите на проф. Стефанов.
Аватар
 
Мнения: 203

Re: Въпросник Търговско право - I част, IV курс, зимен семестър

от glider » Пон Ное 30, 2009 1:39 pm

колеги,кащто хпредлагате примерни въпроси за теста по търговско 1-ва част, моля да ги побликувате
 
Мнения: 1

Re: Въпросник Търговско право - I част, IV курс, зимен семестър

от jafiso » Пон Ное 30, 2009 2:22 pm

Приемайки забележката на glider публикувам следното:

Правила при решаването на теста.
Два от въпросите ще са от отворен тип и ще предполагат аргументация в няколко изречения.

Останалата и по-голяма част от въпросите са с посочени възможни отговори.
При решаването на въпросите с посочени възможни отговори са възможни следните варианти:
А) всички посочени възможни отговори да са правилни
Б) един или няколко от посочените отговори да са правилни и
В) всички посочени отговори да са грешни

По време на лекциите, проф. Стефанов каза, че тези въпроси са лесни и не би следвало да има проблеми при правилното им решаване. На изпита, въпросите ще са с по-висока степен на трудност, тъй като ще сме подготвени.

Успешното решаване на теста гарантира оценка 3, след което се преминава към устно изпитване, при което окончателно се оформя оценката.


• Вписването в ТР има:
А) само декларативно действие
Б) само конститутивно действие
В) по принцип конститутивно действие и по изключение декларативно
Г) по принцип декларативно действие и по изключение конститутивно

• Фирмата на ЕТ:
А) може да се прехвърли
Б) не може да се прехвърли
В) може да се прехвърли заедно с предприятието
Г) може да се прехвърли с предприятието само ако това е изрично посочено в договора

• Посочете кои от отговорите се отнасят за 1) държавно предприятие, 2)общинско предприятие, 3) търговско предприятие и 4) кооперативно предприятие:
А) търговско качество – 1), 4)
Б) подлежи на вписване в ТР – 1), 4)
В) юридическо лице – 1), 4)
Г) обект на правоотношения – 3)
Д) не подлежи на вписване в ТР – 2), 3)
Е) създава се на основание особен закон – 1)

• Прокуристът се характеризира със следното:
А) може да бъде ФЛ или ЮЛ
Б) може да бъде пряк/косвен представител
В) не може да сключва сделки, а само да участва във фактическото им изпълнение
Г) не участва в сделки, а само свързва две лица, които пряко сключват дадената сделка помежду си
Д) има търговско качество и подлежи на вписване в ТР
Е) подлежи на самостоятелно вписване в ТР

• Търговски агент и търговски посредник се различават по:
А) (тук не успях да си запиша)
Б) признаването им за търговци
В) форма на агентския и посредническия договор
Г) интересът, който трябва да отчитат и защитават
Д) моментът, в който имат право на възнаграждение
Е) възможност за сключване на клаузата „делкредере”
Ж) признаване на право на компенсация

• Самостоятелния търговски представител:
А) може да действа като пряк предствител
Б) може да действа като косвен представител
В) посредник

• Клонът на търговец се характеризира със следното:
А) има самостоятелна търговска регистрция
Б) има свое седалище
В) има своя фирма, разл. от тази на търговеца
Г) има обособено управление
Д) трябва да води отделно счетоводство със съставяне на баланс
Е) може да бъде работодател

• Колко клона може да открие едно дружество?

• Въпрос по чл. 20 ТЗ.

• Правното значение на търговските книги се изразява в:
А) доказателство по двете страни само ако са редовно водени
Б) в полза на търговеца, дори ако не са редовно водени
В) могат да служат като доказателство на трети страни по дело, дори ако не са редовно водени
Г) може да се презюмира за сключване на търговска сделка
Д) редовността на воденето на търговските книги се предполага
Е) редовно водените търговски книги са задължителни за съда

• Ограничаване на търговския представител след прекратяване на договора:
А) е недопустимо
Б) е допустимо
В) ако е само за дадения район и вид стоки и услуги
Г) трябва да бъде уговорено м-у търговеца и агента
Д) не е необходимо да се договаря, т.к. е предвидено в закона
Аватар
 
Мнения: 203


Кой е на линия
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта